Διεύθυνση:
Κλαυδιανού 1
Θεσσαλονίκη
54632
Ελλάδα
Φαξ:
[email protected]
Άλλες πληροφορίες:

Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας

www.estha.gr