Διεύθυνση:
Κλαυδιανού 1
Θεσσαλονίκη
54632
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
2310566815
Άλλες πληροφορίες:

Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας

www.estha.gr