Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πληροφορίες τοποθεσίας

Οδός
Αγ. Σύλλας
Πόλη
Καβάλα
Κράτος
Κεντρική Μακεδονία 65500
Χώρα
Greece
URL
http://www.kavalahospital.gr

Τηλ. Κέντρο: 2513501100

Τηλ. Αιμοδοσίας: 2513501867 / 2513501857 / 2513501867

Ωράριο αιμοληψιών:

Καθημερινά: 8:30 – 13:30
ΣΚ και αργίες: 10:00 – 12:00

Επερχόμενα συμβάντα